Historian

Veri Toplama sektöründe daha fazla yenilik, kalite ve çeşitlilik ile test maliyetlerini azaltmak, daha geniş bir kullanıcı tabanının daha etkin test yapabilmesine imkan sağlamak, ölçüm ve analizlerle tasarım ve Ar-Ge mühendislerine daha geniş imkanlar ve veriler sunarak ürün Ar-Ge süreçlerini hızlandırmak, yeni ve daha kaliteli ürünler ile kullanıcılarına rekabet avantajı oluşturmak amacıyla geliştirilen endüstriyel veri toplamaya yönelik bir uygulamalar bütünüdür.

Sistem modüler ve esnek yapısı ile düşük maliyetle kolayca devreye alınabilecek yapıdadır. Farklı donanımları veri toplama modülüne kolaylıkla entegre edebilmeyi sağlayan esnek mimarimiz ile kullanıcıları kendine özgü donanımlara bağımlılıktan kurtarmayı hedefledik. Sistemimiz SCADA tabanlı olmayıp tamamen nesne yönelimli ve yeni nesil programlama teknolojilerini kullanarak sıfırdan programlanarak inşa edilmiştir.
 

Teklif İsteyin

 

Description

Firmalar Üretim, Kalite ve ARGE çalışmaları için hazırladıkları test ve gözlem odalarında veri toplama sistemleri üzerinden ürünlerine çeşitli testler uygulamaktadır. Yeni ürün tasarımı, mevcut ürünü geliştirme çalışmaları, üretim sonrası ürünün kalitesini, verimliliği ve performansını gözlemleyebilmek için yüksek derecede öneme sahip olan bu sistemlerden alınan verilerin analizinin yapılması, raporlanması ve etkili yönetimi ile gerekli değerlendirmeler yapılabilmektedir.

Sistemimiz ile firmaların aynı koşullarda daha fazla ürünü test edebilecekleri, etkili raporlama, bütünsel bakış açıları ve hızlı ve kolay karşılaştırmalar yapabilecekleri bir sistem sunmaktayız. Güçlü, esnek ve etkili bir biçimde test ve gözlem odaları için veri toplama sistemlerindeki tüm ihtiyaçları çözmeye yönelik yazılım tabanlı bir sistem geliştirilmiştir.