Endüstriyel Veri Toplama

Endüstriyel verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması konularında yenilikçi çözümler sunuyoruz.
E

Güçlü Altyapı

Herhangi bir donanım ürününe ve yüksek maliyetli veri alma cihazlarına ihtiyaç duyulmaz. Farklı donanımlar ve standart olmayan haberleşme protokolleri için kolaylıkla yeni sürücüler tak-çıkar yapılabilir.
E

Gelişmiş Grafik ve Analiz

Sıradışı niteliklere ve niceliklere sahip grafik gösterimi ile verilerin etkili görselleştirilmesi yanında otomatik olarak grafik verilerinin analiz edilebilmesi.
E

Yeni Nesil Programlama

Microsoft .NET tabanlı modern ve anlaşılır bir program arayüzü.
 • Yaygın endüstriyel erişim protokolleri
 • Sürücülerin tak-çıkar yapılabilmesi
 • Multi-Tasking yazılım teknolojisi
 • Güçlü SQL veritabanı ve ORM teknolojisi
 • SCADA bağımlılığının olmaması
 • Uzun süreli testlere olanak sunması
 • Hata durumlarının bildirilmesi
 • Otomatik grafik analiz fonksiyonları
 • Proje ve ürün bazlı tanımlamalar
 • Farklı periyotlarda okumalar
 • Sanal kanal tanımlama
 • Formül kullanabilme
 • Linerizasyon fonksiyonu
 • Raporlamanın otomatikleştirilmesi
 • Android Mobil uygulama desteği
 • ERP sistemleri ile entegrasyon
 • Barkod okuma ile kolay tanımlama
 • Güvenilir arşivleme ve yedekleme
 • Verilere offline olarak da erişim
 • Uzak bağlantı kurulabilmesi
 • Kullanıcı yetki yönetimi
 • Müşteri ihtiyaçlarına uyarlanabilir
 • Kullanıcı işlemlerinin kaydı
 • Hızlı arşiv taramaları
 • Kanalların esnek yönetimi

Tübitak Destekli Ar-Ge

Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz iki uzun süreli TÜBİTAK destekli projemizin ardından üçüncü projemiz olarak gerçekleştirdiğimiz projemiz veri toplama ve analizi konusundadır.
Veri Toplama Alanında Neler Yapıyorsunuz?
Üretim yapan fabrikaların kalite kontrol ve test laboratuarlarında örneğin buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi ürünleri, farklı programlarda ve ortamlarda çalıştırırken, enerji tüketimi, su tüketimi, proses bağlantılarındaki ve kritik noktalardaki sıcaklık, nem, frekans, akım, voltaj değerleri gibi çeşitli parametreleri toplama, bu verileri online olarak gösterme ve veri tabanına kaydetme, ürün özelliklerine göre veriler üzerinde çeşitli analizler yapma ve raporlar hazırlama veri toplama alanında gerçekleştirdiğimiz temel işlemlerdir.

Bunula birlikte enerji tüketimine yönelik sunmuş olduğumuz modüller ile enerjide verimlilik ve raporlama hizmetleri sunuyoruz.

Hangi Sektörlere Yönelik Çalışmalar Yapıyorsunuz?
Belirlenen hedef doğrultusunda, öncelikle Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya sektörü gibi alanlarda üretim yapan firmaların Kalite ve ARGE çalışmaları için hazırlanan test ve gözlem odalarında kullanılacak bir Veri Toplama Sistemi geliştirildi. Yeni ürün tasarımı, mevcut ürünü geliştirme çalışmaları, üretim sonrası ürünün kalitesini, verimliliğini ve performansını gözlemleyebilmek amacıyla geliştirilen Veri Toplama Sistemi üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Enerji ve Sağlık alanları da yaptığımız çalışmaların önemli diğer hedef sektörleridir.

Sağladığınız Hizmetlerle Neyi Amaçlıyorsunuz?
Sağladığımız hizmetler ile firmaların ürün kalitesinin saptanmasına ve gerekli Ar-Ge çalışmaları için veri altyapısının oluşturulmasına da katkı sağlanmaktadır.

Firmaların test süreç verimliliğini arttırmak, hedeflenen hıza ve kaliteye ulaşabilmek için kontrol sistemi tasarlamak faaliyet alanlarımız çerçevesindedir. Gözlenmek istenen parametrelere uygun sensör, cihaz ve kart seçimi yapılarak sistem tasarlanmakta, yazılımı hazırlanmakta ve kullanıcıların kolaylıkla kullanımı için gerekli eğitimler verilmektedir.

Test ve Gözlem Odası Nedir?
Firmalar Kalite ve Ar-Ge çalışmaları sürecinde, yeni ürün tasarımı, mevcut ürünü geliştirme çalışmaları, üretim sonrası ürünün kalitesini, verimliliğini ve performansını gözlemleyebilmek için ürünlere çeşitli testler uygulamaktadır. Ürünlerin test sürecine tabi tutulacağı test ortamı, uygulanacak test türüne göre belirli özelliklere sahip olmalıdır. Test uygulama kriterlerine uygun, içerisinde ihtiyaç duyulabilecek donanım cihazlarının ve gerekli sistemlerin yer aldığı, özel olarak hazırlanmış odalar Test ve Gözlem Odası olarak adlandırılmaktadır.

Test ve gözlem odalarının daha etkin kullanımı, firmalara önemli zaman tasarrufu sağlaması ile birlikte birim zamanda daha fazla iş ve yapılan işlerin niteliğinde artışlar da sağlamaktadır.

Veri Toplama Alanındaki Diğer Sistemlerden Farkınız Nedir?
Sektörde yer alan çoğu Veri Toplama Sistemi firmaların ürün takibini yaparak üretim sırasında harcadıkları enerjiyi, ürün sarfiyatını ve ürün maliyetlerini belirlemeye yönelik olarak standart olarak geliştirilmiş çoğunlukla SCADA tabanlı sistemlerdir.

Bu sistemlerden farklı olarak gerçekleştirilen bu yeni Veri Toplama Sistemi ile üretim yapan firmaların AR-GE ürün çalışmalarını da iyileştirmeyi, verimini arttırmayı ve istenilen kalitede ürün geliştirmelerine katkı sağlamayı mümkün kılmaktadır.

Microsoft’un Windows ortamında yeni nesil kullanıcı arayüzü geliştirme ve görüntüleme platformu olan WPF teknolojisi kullanılarak bu programlama teknolojisinin getirdiği tüm avantajlardan faydalanılmıştır. Uygulama modern ve anlaşılır bir program arayüzüne sahiptir.

Hangi Yazılım Teknolojilerini Kullanıyorsunuz?
Arayüz ekranlarının hazırlanmasında yeni nesil programlama ve arayüz geliştirme platformu (WPF), yazılım araçları (Visual Studio, Visual C#, Microsoft .Net) ve yazılım teknolojileri (x64, LINQ, Multithreading) kullanılmıştır.