Endüstriyel Su İşleme ve Arıtma

Endüstriyel amaçlı saf ve ultra saf proses suyu hazırlama ve atıksu arıtma tesisleri başta olmak üzere anahtar teslimi çözümler.

Saf ve Ultra Saf Su üretimi, depolanması ve dağıtımı konusunda özellikle ilaç endüstrisinde Avrupa’da lider BWT Pharma & Biotech GmbH ve Endüstriyel Su Arıtma alanının devi OVIVO Deutschland GmbH işbirliği ile anahtar teslimi tesisler sunuyoruz.

İlaç sektörü başta olmak üzere validasyonlu yazılım gerektiren çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere gerçekleştirdiğimiz otomasyon ve izleme sistemleri için test ve validasyon işlemlerini GAMP5 yönteminde belirtilen metodolojiye göre gerçekleştirmekteyiz.

Endüstriyel Su Çözümleri

Su sektörünün dünyadaki liderlerinden BWT Pharma & Biotech GmbH ve OVIVO Deutschland GmbH işbirliği ile anahtar teslimi tesisler.

GAMP5 ve FDA Standartlarına Uygun

Yazılımlarımızı uluslararası standartlara uygun gerçekleştiriyoruz.
Z

FDA ve GAMP5 Standartlarında

Yazılımlarımızı uluslararası standartlara uygun gerçekleştiriyoruz.

Alman Kalitesinde Projeler

Kuruluşundan beri Alman müşterilerinin sıkı çalışma koşullarına gösterdiğimiz uyum ile çalışıyoruz.

Yenilikçi Çözümler

En son Teknolojileri duyarlı ve yenilikçi bir bakış açısıyla kullanıyoruz.
Hangi faaliyetleri yürütüyorsunuz?
Endüstriyel amaçlı saf ve ultra saf proses suyu hazırlama ve atıksu arıtma tesisleri başta olmak üzere Kozmetik, Yiyecek ve İçecek alanlarına yönelik projeler gerçekleştiriyoruz.

Filtrasyon, Yumuşatma, Dekarbonizasyon, Membran Teknolojileri (Mikro, Ultra, Nano Filtrasyon, Ters Ozmoz), Saf Buhar Jeneratörleri, mükemmel bir su kalitesi için dünya çapında kullanılan Saf Su Damıtma, UV-Sistemleri, Ozon Jeneratörleri, İyon Değişimi Membranları, Elektroliz, Elektro Diyaliz, Elektro Deiyonizasyonu, Klor Dioksit Jeneratör ve Dozaj Pompaları gibi konularda da çözüm ortaklarımız ile hizmet sunmaktayız.

Kullandığınız programların validasyonu var mı?
Evet. Özellikle ilaç sektöründe kullanılmak üzere gerçekleştirdiğimiz otomasyon ve izleme sistemleri için test ve validasyon işlemlerini GAMP5 yönteminde belirtilen metodolojiye göre gerçekleştirmekteyiz. Bu da son kullanıcıların FDA (US Food & Drug Administration) ve benzeri kuruluşlardan gerekli izinleri almaları için bir zorunluluktur.
Bu alanda çalıştığınız firmalar hangileridir?
Tüm endüstriyel yazılım, kısmen elektrik çizim ve devreya alma ve dökümantasyon ihtiyaçlarını üstlendiğimiz BWT Pharma & Biotech Gmbh firması, su ile temas halinde olan tüm sektörlerin çözümlerinde küresel bir lider olarak faaaliyet göstermektedir. Üç bine yakın çalışanı ile Avrupa’nın en önde gelen su teknolojisi kuruluşudur.

Bu faaliyet kolumuzdaki diğer önemli müşterimiz olan Ovivo Deutschland GmbH firması Kanada merkezli olup, endüstriyel süreçlerde ihtiyaç duyulan suların temini ve oluşan atık suların arıtılmasında dünyanın en eski ve önde gelen firmaları arasındadır.